t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Informacje dla emerytów

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKĘ
Zespół Szkół nr 5 organizuje dla Pracowników i Emerytów wycieczkę na Litwę.
Termin: 28.04. – 03.05.2018r.
Cena: 1225 zł minus dofinansowanie (+ok. 25 € na wstępy)
W programie zwiedzanie Wilna, Kowna, Trok i Druskiennik.
Szczegółowych informacji udzielają p. Małgorzata Kosek i p. Marta Pych-Lipińska.
Zapisy w bibliotece szkolnej do 15 lutego u p. Barbary Klim.