t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

Ciekawostki matematyczno-przyrodnicze

Kto był pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego?

prezes

Które polskie miasto było przez kilkanaście lat jedną ze stolic światowej matematyki?

miasto

Który premier rządu polskiego był matematykiem?

premier

Z jakimi nazwiskami polskich matematyków kojarzy się rozszyfrowanie Enigmy?

Enigma

Źródła:

Źródła:
• wikipedia
• www.brytannica.com
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart SA 2015
• Ian Stewart, Gabinet matematycznych zagadek część II, Wydawnictwo Literackie 2012
• wrocławski portal matematyczny

Niematematyków rozmyślania o matematyce

niematematykow

Kim była Hypatia?

Hypatia

Co wspólnego z matematyką miał Napoleon Bonaparte?

Bonaparte

Spirala logarytmiczna w muszlach mięczaków

spirala

Źródła

Źródła:

·         https://zh.m.wikipedia.org/

·         https://www.obscurehistories.com/

·         www.uh.edu/

·         www.wikiwand.com/

·         Mirosław Majewski, Szkice o geometrii i sztuce: między Wschodem i Zachodem, Wydawnictwo Aksjomat 2012

·         wrocławski portal matematyczny

·         wikipedia

·         Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart 2015

·         https://commons.wikimedia.org/

·         archiwum.rp.pl

Archimedes - fizyk czy matematyk?

archimedes

Jak wyglądają fraktale?

fraktale

Jaka jest największa liczba pierwsza?

liczba pierwsza