t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Ciekawostki matematyczno-przyrodnicze

Źródła

Źródła:

·         https://zh.m.wikipedia.org/

·         https://www.obscurehistories.com/

·         www.uh.edu/

·         www.wikiwand.com/

·         Mirosław Majewski, Szkice o geometrii i sztuce: między Wschodem i Zachodem, Wydawnictwo Aksjomat 2012

·         wrocławski portal matematyczny

·         wikipedia

·         Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart 2015

·         https://commons.wikimedia.org/

·         archiwum.rp.pl

Archimedes - fizyk czy matematyk?

archimedes

Jak wyglądają fraktale?

fraktale

Jaka jest największa liczba pierwsza?

liczba pierwsza

Twierdzenia matematyczne jako ofiara w świątyni

tw mat jako ofiara

Źródła

źródła:
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart 2015
• Marcin Karpiński, Małgorzata Dobrowolska, Marcin Braun, Jacek Lech, Mikołaj Karpiński, Matematyka 1, podręcznik dla liceum i technikum, GWO 2012
• wrocławski portal matematyczny
• wikipedia
• www.wladcy.myslenie.net.pl
• www.zludzenie.pl
• Zasoby internetu

Jak wygląda magiczny kwadrat?

jak wyglada magiczny kwadrat

Pomnik w kształcie krzywej łańcuchowej

pomnik

Do czego służą diabelskie widły?

diabelskie

Który papież był matematykiem?

papiez

Ławeczka z Kopernikiem

laweczka page 001

Co wspólnego ma zima z matematyką?

co wspolnego page 001 (1)

Krasnal Matematyk we Wrocławiu

krasnal page 001

Matematyczne ciasteczka

matematyczne ciasteczka page 001