t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyBEZ DATY page 001Erasmus

Ciekawostki matematyczno-przyrodnicze

Źródła

Źródła:
• http://www2.im.uj.edu.pl
• http://gamma.im.uj.edu.pl
• wikpedia
• http://www.lwow.com.pl
• Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska Szkoła Matematyczna, Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 2014
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart SA, Warszawa 2015

Kto był pierwszym prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego?

prezes

Które polskie miasto było przez kilkanaście lat jedną ze stolic światowej matematyki?

miasto

Który premier rządu polskiego był matematykiem?

premier

Z jakimi nazwiskami polskich matematyków kojarzy się rozszyfrowanie Enigmy?

Enigma

Źródła:

Źródła:
• wikipedia
• www.brytannica.com
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart SA 2015
• Ian Stewart, Gabinet matematycznych zagadek część II, Wydawnictwo Literackie 2012
• wrocławski portal matematyczny

Niematematyków rozmyślania o matematyce

niematematykow

Kim była Hypatia?

Hypatia

Co wspólnego z matematyką miał Napoleon Bonaparte?

Bonaparte

Spirala logarytmiczna w muszlach mięczaków

spirala

Źródła

Źródła:

·         https://zh.m.wikipedia.org/

·         https://www.obscurehistories.com/

·         www.uh.edu/

·         www.wikiwand.com/

·         Mirosław Majewski, Szkice o geometrii i sztuce: między Wschodem i Zachodem, Wydawnictwo Aksjomat 2012

·         wrocławski portal matematyczny

·         wikipedia

·         Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Matematyczna bombonierka, Demart 2015

·         https://commons.wikimedia.org/

·         archiwum.rp.pl

Archimedes - fizyk czy matematyk?

archimedes

Jak wyglądają fraktale?

fraktale