t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

COMIESIĘCZNY ZESTAW ZADAŃ DO ROZWIĄZANIA

Zestaw na grudzień

źródła:
• wrocławski portal matematyczny
• portal Stefana Banacha kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/
• zasoby Internetu

 

 

Zestaw na listopad

źródła:
• Witold Więsław- Stare polskie zadania z matematyki - Wydawnictwo NOWIK 2000
• zasoby Internetu

Zestaw na październik

źródła:
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - Matematyczna bombonierka - Demart 2015
• wrocławski portal matematyczny
• zasoby Internetu