t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

COMIESIĘCZNY ZESTAW ZADAŃ DO ROZWIĄZANIA

Zestaw na maj

Źródła:
• wrocławski portal matematyczny
• wikipedia
• www.swiatkwiatow.pl

 

 

Zestaw na kwiecień

Źródła:
• Mirosław Majewski, Szkice o geometrii i sztuce: sztuka konstrukcji geometrycznych, Wydawnictwo Aksjomat 2013,
• wikipedia
• www.national-geographic.pl/
• https://archnet.org/
• irenaandmarktravels.wordpress.com/

 

Zestaw na marzec

źródła:

·       wikipedia

·       wrocławski portal matematyczny

·       Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Anna Popiołek, Matematyka 3, podręcznik dla liceum i technikum, GWO 2015

·       zasoby internetu

Zestaw na styczeń i luty

 

źródła:
• wikipedia
• stargard.porcelanki.net
• stargard_szczeciński.fotopolska.eu
• https://www.stargard.pl/
• inatarliska.pl/
• https://szcecin.stat.gov.pl/
• zasoby internetu

 

Zestaw na grudzień

źródła:
• wrocławski portal matematyczny
• portal Stefana Banacha kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/
• zasoby Internetu

 

 

Zestaw na listopad

źródła:
• Witold Więsław- Stare polskie zadania z matematyki - Wydawnictwo NOWIK 2000
• zasoby Internetu

Zestaw na październik

źródła:
• Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda - Matematyczna bombonierka - Demart 2015
• wrocławski portal matematyczny
• zasoby Internetu