t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

ZOBACZ FILMY PROMUJĄCE NASZĄ SZKOŁĘ

djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed  djembed

17 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i JA

DSC02954W dniach 14-17 grudnia 2020 r. w ramach 17 Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i JA młodzież Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie , zachowując środki bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID -19, uczestniczyła w przeglądzie filmów o tematyce, problemach i życiu osób z niepełnosprawnością.

 

Organizator EFF Integracja TY i JA- Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne realizowało projekt w 30 miejscach w Polsce. „Stargardzki festiwal” odbywał się pod patronatem Prezydenta Miasta Stargard.
Festiwal jest przedsięwzięciem artystycznym, ale ma silny wydźwięk społeczny, podejmując zagadnienia ważne dla środowiska osób niepełnosprawnych i procesu integracji.
O wysokiej wartości artystycznej EFF świadczy otrzymana w 2016 Nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) w kategorii „krajowe wydarzenie filmowe”.
Uczniowie obejrzeli film Odważny (A Brave One), reż. Stas Ivanov, to prawdziwa i inspirująca historia studenta medycyny, który zgłosił się na ochotnika do ratowania życia ludzi stojących na linii frontu przeciwko siłom Muammara Kadafiego podczas rewolucji libijskiej w 2011 roku. Podczas zbierania rannych został przypadkowo postrzelony. Ten błąd uniemożliwił mu chodzenie, ale jego odwaga i odporność nie powstrzymały go od posuwania się naprzód.
Zamknij oczy i leć (Close Your Eyes and Fly), reż. Julia Pietrangeli, to historia Sabriny, niewidomej od urodzenia, z wielką wytrwałością nauczyła się pilotować. Zabiera nas do Francji, gdzie bierze udział w warsztatach organizowanych przez Les Mirauds Volants, Europejskie Stowarzyszenie Pilotów Niewidomych. Ta historia wykracza poza przezwyciężanie niepełnosprawności, dotyczy siły tych, którzy spełniają swoje marzenia: w chmurach nie ma żadnych barier.
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyła w projekcji filmu Mam na imię Pietia (My Name is Petya), reż. Daria Binevskaya. Pietia, główny bohater, jest chłopcem utalentowanym plastycznie.
Film był inspiracją do przeprowadzenia przez pedagoga szkolnego p. Marzennę Sztubę zdalnych warsztatów dla rodziców oraz stacjonarnych dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na temat posiadanych przez uczniów zdolności. „Szkolny przegląd filmowy” zorganizowali nauczyciele, zrzeszeni w Stowarzyszeniu zwykłym „Kasztanowy Zakątek”, działającym na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Szkół nr 5 i. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie.