t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

„NARKOTYKI BEZ ŚCIEMY”

DSC02943W ostatnich dniach w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie realizowane jest zadanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałanie negatywnym skutkom stosowania używek i substancji psychoaktywnych pn. ,,Narkotyki bez Ściemy".

Jest ono dofinansowane z budżetu Powiatu Stargardzkiego. Spotkania prowadzone są przez certyfikowanego terapeutę uzależnień ze SSKA ,,Ala" panią Aldonę Bartosik. W trakcie spotkania uczniowie mogli uzyskać informację na temat zgubnych konsekwencji sięgania po używki. Dowiedzieli się jaki szkodliwy wpływ mają na organizm ludzki. Uczulani byli na fakt, że w kontakcie ze środkami psychoaktywnymi istotny w ich decyzjach jest głos rozsądku, który powinien ich przekonać o wolności, z dala od psychoaktywnych eksperymentów w imię doraźnej mody i chwili, która złamała już niejedno młode życie i zdrowie u progu dorosłości. Dowiedzieli się o czynnikach wpływających na epidemiologiczność narkomani. Uczniowie dowiedzieli się, jak na podejmowane decyzje ma wpływ radzenie sobie ze stresem , emocjami, problemami i że używki nie pomagają w takich sytuacjach. Uzyskali informacje, jak ważne jest kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich, zdrowego trybu życia, organizowania czasu wolnego, rodzajów, przyczyn i skutków uzależnień. Dowiedzieli się , gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, jak również, że nie jest nic złego w fakcie proszenia o pomoc. Byli informowani jak należy rozwijać umiejętność radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej i jak ważna jest umiejętność bycia asertywnym i nauczenie się odmawiania bez lęku i wstydu.