t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

DEN w ZS 5

121600755 3419262674801547 7521408822480448381 nDzień Edukacji Narodowej w Zs nr 5.