t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

DSC02919W dniu 29 września 2020 r., zachowując wszelkie środki ostrożności związane z pandemią COVID-19, młodzież klas: II A, III C, III A, IV Tż, IV Ts, II Cp, II Ap, III Ts oraz III Tż brała udział w kolejnej edycji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” na rok szkolny 2020/2021. Przedstawiciel Państwowego Inspektoratu Pracy p. Mariusz Uziębło przedstawił cele programu, którego jest:

 

  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów (w szczególności kształcących się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie),
  • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Uczniów, którzy są zainteresowani pogłębieniem wiedzy na w/w tematy zapraszamy do biblioteki szkolnej, gdzie można skorzystać z materiałów przekazanych przez organizatora prelekcji oraz na stronę www.pip.gov.pl

Doradcy zawodowi:
Marzenna Sztuba
Katarzyna Cichanowicz