t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Próbna ewakuacja

IMG 20200928 110433W dniu 28.09.2020 r. o godzinie 11.00 w Zespole Szkół nr 5 w Stargardzie odbyła się ewakuacja próbna przeprowadzona przy pomocy jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.

W ewakuacji uczestniczyło około 400 osób. Scenariuszem ćwiczeń było: zwarcie w instalacji elektrycznej w pomieszczeniu socjalnym nauczycieli wychowania fizycznego w budynku głównym szkoły. Po przeprowadzonej ewakuacji Strażacy przeprowadzili dla uczniów oraz pracowników szkoły praktyczny instruktaż związany z próbą gaszenia ognia oraz instruktaż dotyczący bezpiecznych zachowań podczas pożaru. Wszystko to odbyło się na terenie zielonym przy szkole. Za wsparcie i pomoc w podjętych działaniach oraz za zaangażowanie ze strony Straży Pożarnej w imieniu całej społeczności szkolnej pragniemy złożyć podziękowania.