t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

KOMUNIKAT

Od dnia 21.09.2020 r. obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych na terenie całej szkoły.