t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Rozpoczecie roku szkolnego

IMG 20200901 083436Dzień 01 września jest dniem szczególnym, ponieważ po przerwie wakacyjnej uczniowie wracają do szkoły, ale w tym roku był to dzień wyjątkowy. Po długiej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie z utęsknieniem oczekiwali powrotu do sal lekcyjnych.

Na apelu rozpoczynającym zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyli jedynie uczniowie klas pierwszych, ze względu na nowe przepisy. Apel zorganizowała klasa IV TS z wychowawczynią Dorotą Kwiatkowską. Prowadzący apel Krystian Listwoń zapalił znicz pod Dębem Pamięci aby uczcić pamięć wszystkich poległych w czasie II wojny światowej. Dyrektor szkoły pani Jolanta Kawszyn powitała nowych uczniów klas pierwszych w gronie społeczności uczniowskiej.
W swojej wypowiedzi pani Dyrektor zwróciła uwagę na specyficzne warunki, które obowiązują w szkole i przepisy bezpieczeństwa związane z nowym rokiem szkolnym.