t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Stargardzka "Piątka" drukuje dla strażaków.

109703124 2691018207844891 5067788674310685266 nNauczyciele z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie nadal drukują.

Tym razem drukarki 3D drukowały elementy dla strażaków potrzebne do sprzętu ochrony dróg oddechowych. Wydrukowane części zostały przekazane w dniu 10 lipca 2020 r. przez panią Jolantę Kawszyn dyrektor placówki na ręce Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pana Łukasza Stefańskiego.
JK