t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Rozwijanie potencjału kształcenia zawodowego Technikum Zawodowego nr 5 w Stargardzie”

 DSC0031Zespół Szkół nr 5 wspólnie z Fundacją Rozwoju Lokalnego Progressus w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 8.6 realizuje projekt dofinansowany z środków Funduszy Unii Europejski pod nazwą „Rozwijanie potencjału kształcenia zawodowego Technikum Zawodowego nr 5 w Stargardzie”.

Celem projektu jest poniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej. W ramach projektu warsztaty szkolne zostały doposażone w najnowocześniejsze urządzenia, tj. urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół Technovector V6203, urządzenia diagnostyczne PDL 5500 oraz KTS Bosch 460. Dodatkowo zakupiono dwa urządzenia rozruchowe GYSPACK 810 oraz szafki narzędziowe. Dla kierunku technik mechanizacji rolnictwa zakupiono cztery drony wraz z kamerami i oprogramowaniem, jest to sprzęt, który może być wykorzystywany w rolnictwie m.in. do monitorowania wzrostu zbóż oraz innych warunków polowych.
W ramach projektu uczniowie odbywają dodatkowy staż uczniowski oraz zdobywają dodatkowe uprawnienia jako operator wózków widłowych oraz elektroenergetyczne i elektryczne. Swoje kompetencje podnoszą również nauczyciele w ramach kursów i szkoleń umożliwiających zapoznanie się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w branży samochodowej i mechanizacji rolnictwa.
Całkowita kwota dofinansowania z środków Unii Europejskiej wynosi 322 455,46 zł.