t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Druk 3D - Zastosowanie innowacyjnej technologii w szkole.

DSCPDC 0000 BURST20200617121911530W dniach 18 -22.06.2020 r. jedenastu nauczycieli z Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie podnosiło swoje kompetencje zawodowe z zastosowania technologii przyrostowej 3D.

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu podczas którego zdobywali wiadomości i umiejętności z zastosowania innowacyjnej technologii w szeroko pojętej edukacji. Poznawali zastosowanie programów do modelowania i druku 3D w usługach, prototypowaniu i nowych światowych standardach procesów wytwarzania. Nabyli umiejętności modelowania przedmiotów użytkowych oraz prostych części zamiennych. Każdy z uczestników szkolenia opanował umiejętności przygotowania modelu 3D do wykonania wydruku oraz przyswoił możliwości jakie daje oprogramowanie modelujące i przygotowujące obiekty 3D do druku.
Nauczyciele podobnie jak uczniowie pracowali indywidualnie i w grupach. Uczyli się, jak w praktyce rozwiązywać problemy serwisowe z wykorzystaniem programów modelujących i drukarek 3D. Umiejętności i wiedzę zdobytą podczas szkolenia nauczyciele będą przekazywać uczniom już w nowym roku szkolnym. Podczas szkolenia panowała wspaniała atmosfera.  Szkolenie było możliwe dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

J.Kawszyn