t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Trójkołowiec dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie.

DSC 20293 lipca Zespół Szkół nr 5 otrzymał trójkołowy rower rehabilitacyjny. Pojazd przekazany został przez Fundację Eco Textil, której prezesem jest Monika Lipnicka.

Przekazanie roweru miało miejsce na terenie szkoły w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej i Wicestarosty Joanny Tomczak oraz Agnieszki Krętkowskiej, Dyrektor Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego. Rower wyposażony jest w przekładnie, dzięki którym użytkownik będzie mógł wybrać stosowny dla siebie tryb pracy. Odpowiednie rozstawienie kół ułatwi poruszanie się w tym zatrzymywanie i ruszanie bez konieczności schodzenia z pojazdu. Zapewni możliwość utrzymania i poprawy kondycji fizycznej a także wzmocnienia koordynacji ruchowej. Szkoła przystąpiła do akcji „Zrób porządek w szafie”. Na terenie placówki ustawiono pojemniki do zbiórki niepotrzebnej odzieży. Przedsięwzięcie zostało wstrzymane z chwilą ogłoszenia pandemii koronawirusa. Fundacja zapewnia, że kontynuacja akcji ponownie ruszy w miesiącu wrześniu.
J. Kawszyn