t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Zakończenie roku szkolnego w ZS nr 5 w Stargardzie

 DSC0082   Dzisiaj, 26 czerwca 2020 roku oficjalnie zakończył się rok szkolny. Pierwszy taki w historii. Z powodu epidemii od marca zajęcia w szkołach zostały zawieszone a nauczyciele prowadzili zdalne nauczanie.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczyciele mogli wydawać świadectwa uczniom indywidualnie lub w małych grupach, w ustalonych terminach. I tak też odbyło się w naszej szkole, zgodnie z harmonogramem. Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5w Stargardzie pożegnali się ze swoimi wychowawcami , koleżankami i kolegami w auli szkoły oraz sali gimnastycznej. Wydarzeniu temu jak zawsze towarzyszył poczet sztandarowy szkoły oraz wspólne wykonanie hymnu państwowego. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i z zachowania zostali wpisani do Złotej Księgi oraz otrzymali nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie odebrali swoje świadectwa w oddzielnym budynku, w wyznaczonych salach lekcyjnych. Podczas spotkania ze swoimi uczniami wychowawcy zwrócili uwagę na bezpieczne zachowanie podczas wypoczynku. Nie tylko w związku z pandemią ale również w zakresie profilaktyki nikotynizmu, zażywania różnego rodzaju środków psychotropowych, alkoholu itp.
J.Kawszyn