t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Ciąg dalszy walki z COVID-19…

IMG 20200508 100120W związku z narastającą ilością osób zakażonych koronawirusem w województwie zachodniopomorskim wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej.

8 maja 2020 r. kadra kierownicza Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie przekazała 19 sztuk przyłbic dla p. Urszuli Lewtak Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie. Otrzymane przyłbice będą służyć pracownikom Poradni w codziennej walce z pandemią.