t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Laptopy dla ZS nr 5

IMG 20200508 135508.1W ramach projektu dofinansowanego z funduszy Europejskich ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego’’ 8 maja 2020 r. Zespół Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie otrzymał 5 laptopów, które zostały zakupione przez Powiat Stargardzki.

Laptopy zostaną wypożyczone nauczycielowi i czterem uczniom aby ułatwić pracę w czasie pandemii.