t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Przekazanie środków ochrony osobistej wydrukowanych na drukarkach 3d do Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie i do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym

IMG 20200504 112957   W ramach walki z koronawirusem 4 maja 2020 r. Zespół Szkół nr 5 reprezentowany przez p. Krzysztofa Bielskiego kierownika kształcenia praktycznego oraz p. Erwinę Bodię kierownik administracyjną, przekazał na ręce Pani Agnieszki Ignasiak Dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie środki ochrony osobistej w postaci przyłbic, gogli i maseczek ochronnych oraz na ręce Pani Hanny Leszczyńskiej pracownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie maseczki ochronne. Środki ochrony osobistej będą chroniły twarz przed bezpośrednim kontaktem z wirusem.

Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie pomysł i inicjatywa p. Jolanty Kawszyn Dyrektor szkoły, współpraca nauczycieli ZS nr 5 oraz Centrum Modelowania Przestrzennego w Goleniowie.