t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

Koniec roku na odległość

PART 1587722475669Kolejni uczniowie ukończyli Zespół Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie. W piątek, 24 kwietnia 2020 roku odbyło się rozdanie świadectw abiturientom klasy IV Ts i IV Tż.
Bez apelu, rodziców, przemów i części artystycznej, za to w maseczkach, rękawiczkach i na dystans swoje świadectwa i nagrody odebrali: technicy samochodowi, technicy żywienia i technicy mechanizacji rolnictwa.

Wśród nich dwoje uczniów klasy IV Tż, którzy osiągnęli najwyższe średnie i zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi i świadectwem z wyróżnieniem:
Alicja Zubek ze średnią 5,15 z całego cyklu oraz wzorowym zachowaniem i Adrian Kowalski, który uzyskał średnią ocen 4,85 i wzorowe zachowanie.
W gronie wyróżnionych znalazły się również dwie osoby z klasy IVTż ze 100% frekwencją: Katarzyna Piotrowska i Adrian Kowalski, który przez 4 lata nauki opuścił tylko jedną godzinę zajęć szkolnych(!)
Przez nauczycieli zajęć praktycznych zostali wyróżnieni i obdarzeni nagrodami:
Dawid Włodarczyk, Dariusz Szulc, Kacper Nitecki, Jan Bowsz, Franciszek Krawiec i Grzegorz Sikorski.
Ze szkołą pożegnali się honorowi krwiodawcy i wolontariusze : Aleksandra Kuryłów, Patryk Łyzan, Mariusz Sosinowicz, Mateusz Walczak, Kacper Sosna, Lidia Kasicka, Damian Szambara, Jakub Jaroszyński, Bartosz Gronkiewicz, Jakub Grolewski, Krzysztof Zborowski, Filip Kaczmarek, Kamil Prajs , Dominik Kida, Wojciech Buko, Dawid Włodarczyk, Sebastian Rybicki, Kacper Wójcik, Oskar Świąder, Krzysztof Szajkowski i Jakub Piaseczny, a także reprezentujący szkołę przez cztery lata wspaniali, pełni poświęcenia i oddani sportowcy: Sebastian Rybicki- który był również sztandarowym w poczcie szkolnym, Kacper Wójcik, Jan Bowsz, Adrian Kowalski i Kasper Sosna.

Cztery lata temu dzisiejszym absolwentom ukończenie szkoły wydawało się bardzo odległą przyszłością. Przez kolejne lata poszukiwali odpowiedzi na ważne pytania, stosowali uniki, bili rekordy kreatywności w poszukiwaniu powodów do nicnierobienia , ale przyparci do muru i odpowiednio zachęceni potrafili nas zachwycić i zadziwić.

Drodzy Abiturienci! Przed Wami przyszłość!
Wchodzicie w nią z różnym bagażem, ale mamy nadzieję, że z odważnymi i wspaniałymi marzeniami.
Korzystajcie z życia, zmieniajcie świat na lepszy i nie rezygnujcie ze zdziwienia, bo, jak pisał Jose Ortega y Gasset, zaskoczenie i zdziwienie są początkiem zrozumienia.