t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs – ,,Zdrowie na talerzu’’

2W dniu 30.01.2019r. w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie. Młodzież zapoznała się ze specjalistycznymi pracowniami naszej szkoły. Zwiedzili między innymi profesjonalne pracownie gastronomiczne, mechaniki pojazdów samochodowych oraz pracownie Szkoły Przysposabiającej do Pracy: ogrodnicze, szycia, techniki, rewalidacyjne.

Organizatorzy przygotowali i przeprowadzili konkurs ,,Zdrowie na talerzu”, który miał na celu promowanie zdrowego stylu życia. Wyniki konkursu świadczą o wysokiej świadomości młodych ludzi, co do wdrażania do codziennej diety świeżych warzyw i owoców.
Laureatami konkursu zostali:
1miejsce - Kornelia Hendel,
2 miejsce - Eryk Jagodziński i Przemysław Kolasiński.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Zgodnie z tematem spotkania, przez uczniów naszej szkoły został przygotowany zdrowy poczęstunek, jednak nie zabrakło „słodkiego co nieco” 

Organizatorzy: Marzena Samujło, Justyna Izak, Marzenna Sztuba.