t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Wyjście do kina uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

IMG 4109   Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w dniu wolnym od zajęć szkolno – wychowawczych byli w kinie na wartościowym, przyrodniczym filmie ,,Młody renifer Alex’’. Celem wycieczki było między innymi kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, integracja grupy oraz wzmocnienie więzi koleżeńskiej.


Urzekła nas ta piękna i zdumiewająca historia młodego renifera. Mogliśmy śledzić jego narodziny, dorastanie i trwającą wiele miesięcy podróż przez skutą lodem tajgę. Film przedstawił nam jego przyjaciół i naturalnych wrogów. Ponadto zobaczyliśmy, jak pod opieką kochającej mamy Alex dorastał i uczył się trudnej sztuki przetrwania. Wszystko po to, by z młodego renifera stać się ważnym, pełnoprawnym członkiem stada i idealnym kandydatem do zaprzęgu Świętego Mikołaja.
Organizatorzy wyjścia: Marzena Samujło, Justyna Izak.