t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

RATUJEMY ŻYCIE !!!

DSC0288610 stycznia 2020 roku Honorowi Krwiodawcy z Zespołu Szkół Nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie po raz drugi w roku szkolnym 2019/2020 brali udział w ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”. Akcja zorganizowana została przez p. Jerzego Bochenka oraz p. Andrzeja Łonia z Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwi PCK. Poborem krwi zajęła się ekipa Terenowej Stacji Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ze Szczecina. Do udziału w akcji zgłosiło się 30 uczniów. Po przejściu badań lekarskich wytypowano grono 26 dawców, którzy oddali 11,700 l pełnej krwi. Po raz pierwszy krew oddało 5 uczennic i 9 uczniów, którym dodawała otuchy Dyrektor Szkoły p. Jolanta Kawszyn oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie p. Magdalena Kukulak. Pełni uznania jesteśmy dla uczniów klasy III K, ponieważ 71% uczniów oddało najcenniejszy lek dla osób potrzebujących!!!
Do poboru krwi przystąpili:

 

Marek Francuzik, Adam Zieliński, Alicja Grzeszczuk, Damian Szambara, Jakub Kubicki, Paweł Erwiński, Andżelika Dziwińska, Kacper Siepka, , Kacper Misiek, Eryk Zielonka, Krystian Skory, Hubert Zaborowski, Waldemar Podolak, Kamila Kazidróg, Oliwia Jaskulska, Kamil Lewandowski, Dorota Korzewska, Paulina Szczygielska, Patryk Jędrzejewski, Grzegorz Wójcik, Konrad Tomaszewicz, Dawid Zaborowski, Nikola Gniadek, Grzegorz Sztukowski, Dawid Wróbel, Jacek Staniszewski, Karolina Stawnicka, Krzysztof Kochański, Daniel Zawadzki, Krystian Listwoń, Sandra Pietruczuk.
Uczniowie klasy I Tż: Daria Szydłowska, Kinga Siry, Adrian Wiśniewski przygotowali i serwowali smakowity posiłek regeneracyjny oraz ciepłą herbatkę. Paulina Tomala i Aleksandra Grzegorczyk sprawnie wypełniały dokumentację z poboru krwi.
Dziękujemy grupie z klasy III Ts: Tomaszowi Nowakowi, Miłoszowi Kurczewskiemu, Pawłowi Staszakowi, Szymonowi Kozyrskiemu i Michałowi Pełce, którzy pod kierunkiem nauczycieli: p. Bogdana Olszewskiego i p. Dariusza Tomaszewskiego przygotowali salę do poboru krwi.

Organizatorki:
Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska