t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

AKCJA „ŻYCZENIA DLA PAPIEŻA FRANCISZKA

DSC0457317.12.2019 r. zostały wysłane życzenia dla Papieża Franciszka w wykonaniu naszych uczniów.
Katecheci