t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

„Jasełka – Nowonarodzony Chrystus Jednoczy”

 DSC002917.12.2019 w naszej szkole odbyły się „Jasełka – Nowonarodzony Chrystus Jednoczy”, w wykonaniu klas I Tż, II Tż, II c, III k, III Ts.

Na zakończenie ks. proboszcz Wiesław Rozdeba i Pani Dyrektor Jolanta Kawszyn złożyli życzenia i wspólnie odśpiewaliśmy kolędy.

Katecheci