t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Wystawa stroików świątecznych

1Uczniowie klasy III O Szkoły Przysposabiającej do Pracy przygotowali w sali C 100 przepiękną wystawę stroików i ozdób świątecznych.

Wszystkie te cudeńka wykonane są własnoręcznie na zajęciach pracowni ogrodniczej i świadczą o wielkim zaangażowaniu, pomysłowości i wyobraźni naszej młodzieży.
Organizator wystawy: Alina Kuźniak.