t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Promujemy zdrowy styl życia

5Uczniowie klasy II Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z klasy IIo, na zajęciach praktycznych przystąpili do programu edukacyjnego pt. ,,Ile cukru jest w popularnych napojach? - Negatywny wpływ cukru na organizm człowieka”.

Bardzo duże ilości cukru trafiają do naszego organizmu w formie płynnej. Postanowiliśmy więc to przedstawić. Uczniowie przygotowali ulotki na ten temat, a także zaprezentowali w szklankach odmierzoną ilość cukru odpowiadającą danemu typowi napoju. Na tablicy zawieszone zostały informacje o jego negatywnym wpływie na nasze zdrowie, oraz o korzyściach wynikających z picia wody, która jest niezbędnym elementem zrównoważonej diety. Mamy nadzieję, że z prostego przekazu młodzież wyciągnie wnioski, które mogą pozytywnie wpłynąć na ich zdrowie.
Organizatorzy: Agnieszka Sinica, Marzena Samujło