t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Konkurs plastyczny na ,,NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ”

611 grudnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie jedenastej edycji szkolnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową.

Konkurs ten zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział, życząc sukcesów w kolejnych konkursach. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas wigilii klasowych, 20 grudnia 2019 r.

Organizatorzy: Marzena Samujło, Justyna Izak, Danuta Puchniarska.