t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Spotkanie młodzieży Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego z doradcami zawodowymi

DSC0287109 – 11 grudnia 2019 r. odbyły się spotkania młodzieży klas: III A, III C oraz III K z Paniami: Magdaleną Winnicką i Ewą Nowicką z Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie.

Temat spotkania: „Kompetencje zawodowe przyszłego pracownika, jak odnaleźć się na aktualnym rynku pracy”. Uczniowie wypełniali test samooceny, diagnozy predyspozycji zawodowych, na podstawie którego odbyła się wizualizacja ich przyszłości zawodowej. W bardzo ciekawy sposób Panie prelegentki przekazały informacje dotyczące barometru zawodowego: deficyt, nadwyżka i równowaga w Powiecie Stargardzkim.
Na zakończenie warsztatów uczniowie wykorzystali nabyte wiadomości, pisząc swój życiorys jako wizytówkę zawodową.
Doradcy zawodowi:
Marzenna Sztuba
Katarzyna Cichanowicz