t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Harmonogram dzwonków w dniu 20.12.2019 r. – piątek

Harmonogram dzwonków w dniu 20.12.2019 r. – piątek.

Po lekcjach odbędą się wigilie klasowe.

1 8.00 – 8.30
2 8.35 – 9.05
3 9.10 - 9.40
4 9.45 - 10.15