t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

Co wiemy o Szwajcarii?

20191206 12580016 grudnia br. uczniowie naszej szkoły podjęli wyzwanie sprawdzenia swojej wiedzy na temat jednego z krajów niemieckojęzycznych uczestnicząc w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu TURBOLANDESKUNDE – DIE SCHWEIZ.

Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, natomiast przebiegiem etapu szkolnego zajęły się nauczycielki języka niemieckiego: Marta Pych-Lipińska i Barbara Bytniewska-Judasz. W zmaganiach udział wzięło osiem 3-osobowych zespołów. Zadaniem każdego zespołu było rozwiązanie testu w języku polskim lub niemieckim, który składał się z części otwartej i testu wyboru. Pytania dotyczyły m.in. geografii, historii, gospodarki, kultury oraz realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Najlepsza trójka zostanie zakwalifikowana do etapu regionalnego, który odbędzie się w marcu 2020r.