t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

"Jedz kolorowo – żyj zdrowo"

1   Dobiegła końca już jedenasta edycja, szkolnego konkursu plastycznego promującego racjonalne odżywianie. Konkurs pod nazwą "Jedz kolorowo – żyj zdrowo", jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.

Spośród wielu bardzo ciekawych prac wyłoniono cztery. Laureatów poznamy podczas uroczystego spotkania wigilijnego, gdzie zostaną wręczone dyplomy i nagrody.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział – organizatorzy D. Puchniarska, M. Samujło, J. Izak.