t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

SSPdP na Targach Rolnych w Barzkowicach

1   6 września uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w wycieczce do Barzkowic na XXXII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2019.

Młodzież miała okazje uczestniczyć w wielkiej imprezie wystawienniczej zwiedzając m.in.: wystawy różnorodnych roślin, pokazy zwierząt i ptactwa, wyrobów rękodzielniczych, wystawy nowoczesnych maszyn rolniczych. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wystawa alpak. Zwierzęta te skradły nasze serca; dzięki uprzejmości hodowców tych uroczych zwierząt mogliśmy je nawet poprzytulać. Korzystając z ogromnej oferty kuchni regionalnych każdy skosztował swoich ulubionych potraw. Wycieczka ta zostanie na długo w naszej pamięci – koledzy wrócili ze złotym pucharem, a my radośni z głowami pełnymi wrażeń, pomysłów i duszą napełnioną miłością.
Organizatorzy wycieczki: Marzena Samujło, Marta Liburska, Alina Kuźniak.