t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

Uwaga Krwiodawcy !

krew24 września 2019 r. od godziny 9.00 w sali C 100 odbędzie się pobór krwi.
Zapraszamy wszystkich pełnoletnich uczniów do wzięcia udziału w XVI Edycji Turnieju pt. „Młoda Krew Ratuje Życie”.
19-20 września będzie ustalana lista honorowych dawców krwi.
23 września w gablotach szkolnych będzie wywieszona lista informująca, na którą godzinę jesteście zaproszeni.
Przypominamy, że osoba przystępująca do oddania krwi jest delegowana z całego dnia.

Opiekunki: Marzenna Sztuba i Dorota Kujawska