t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

Powód do dumy i zadowolenia!

matura   Powód do dumy i zadowolenia mają uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie. Po ogłoszeniu wyników matur poprawkowych szkoła może pochwalić się zdawalnością na poziomie 90%. Wspólny wysiłek uczniów, nauczycieli i rodziców przyniósł efekty i uplasował szkołę wysoko wśród innych placówek Stargardu. Gratulujemy wszystkim, którzy odnieśli sukces!
Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać odkryte talenty!