t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGIoffice 365rekrutacja2020 2021

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego

będzie można odebrać od 11 września 2019 r. od godz. 10:00

w sekretariacie szkoły.