t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

2 miejsce w okręgu dla ZS5 w akcji "Młoda krew ratuje życie"

IMG 1297   31 sierpnia 2019 r. w Filharmonii Szczecińskiej odbyła się gala jubileuszowa Polskiego Czerwonego Krzyża w związku setną rocznicą powstania organizacji. Wzięli w niej udział honorowi dawcy krwi, młodzież szkolna, wolontariusze i aktyw PCK oraz zaproszeni goście ze Szczecina i całego województwa.

Podczas Gali wielokrotnie odkreślano, że wolontariat to wielka siła tej organizacji. Wolontariusze uczą zasad udzielania pierwszej pomocy, upowszechniają ideę krwiodawstwa, angażują się w akcje pomocowe organizowane z myślą o najbiedniejszych i najsłabszych, w akcje dla ofiar klęsk i katastrof. Starają się uwrażliwiać innych na cierpienie i potrzeby drugiego człowieka. Osobom wyróżniającym się w pracy na rzecz PCK wręczono Odznaki Honorowe PCK, Medale 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa, Medale 100- lecia PCK. Wręczono nagrody w konkursie plastycznym i w konkursie na znaczek pocztowy. Podsumowano również akcję „Młoda Krew Ratuje Życie" i nagrodzono najlepsze szkoły. Do XVI edycji Turnieju w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 10 szkół. Łącznie pozyskano 344,164 litrów krwi. Na podstawie analizy danych Komisja wyłoniła zwycięzców wg. wskaźników: promocja oraz wskaźnik aktywności- ilość oddanej krwi w ramach turnieju w przeliczeniu na jednego pełnoletniego ucznia szkoły. Zespół Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie zdobył II miejsce osiągając wynik 0,333 l. krwi w przeliczeniu na pełnoletniego ucznia.

Galę uświetnił występ solistów Opery na Zamku, którzy zaśpiewali partie operowe Damazego w Strasznym dworze oraz Prząśniczkę St. Moniuszki.