t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 DSC0303   Rozpoczęcie roku szkolnego w polskich szkołach zbiega się z pamięcią o tragicznych wydarzeniach 1939 roku. 80. rocznica napaści na Polskę stała się najważniejszym momentem inauguracji nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie.

Uczniowie przypomnieli, że 1 września 1939 roku nasz kraj został zalany przez blisko 2 miliony niemieckich żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji 10 tys. dział, prawie 3 tys. czołgów oraz blisko 2 tys. samolotów. Zaatakowali, bez uprzedniego wypowiedzenia wojny z północy, zachodu i południa. Kilkanaście dni później- 17 września, zaatakował Związek Radziecki, zadając naszej ojczyźnie „cios w plecy”. Od tej chwili agresorów było już dwóch. Polska, mimo dużo mniejszego potencjału militarnego, nie skapitulowała wobec nieprzyjaciół ale dzielnie i z honorem broniła się przed napaścią, tak długo, na ile starczyło sił, a tych starczyło na miesiąc. Pamiętając o wszystkich ofiarach wojny , zapalono znicz pamięci.
Uczniowie klasy IV Ts skierowali do wszystkich miłe słowa, życząc:
- nauczycielom wytrwałości i cierpliwości,
- maturzystom zdanych egzaminów i satysfakcji z uzyskanych wyników,
- młodszym koleżankom i kolegom nie tylko ciężkiej pracy w bieżącym roku, ale również świetnej zabawy i zadowolenia z osiąganych wyników.
- a uczniom klas pierwszych, którzy wybrali tę szkołę, aby nauka przyniosła satysfakcję,
a czas spędzony tutaj był owocny i przyjemny.
Nad całością czuwały- Urszula Kuśmierek i Marta Maślanka