t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

DZIEŃ SĄSIADA Z ZS5

IMG 1864  Już po raz XI, na Os. Lotnisko, odbyły się obchody Dnia Sąsiada – mające na celu integrację i zacieśnianie więzów lokalnej społeczności.

Nasza Szkoła, wpisuje się w środowisko Osiedla i utrzymuje przyjazne relacje z jego mieszkańcami. Dlatego nie mogło zabraknąć nas w tak ważnym wydarzeniu. Nauczyciele Dorota Kujawska, Marta Liburska, Marcin Kapczyński, Michał Stasiak i Arkadiusz Zieliński, przygotowali stoisko, na którym zaprezentowane były kierunki kształcenia. Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze, padło wiele miłych słów i przyjaznych gestów.