t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

Szkolny Konkurs Przyrodniczy

1   13 czerwca 2019r. uczniowie klas: I O, II O, II P, III O, III P uczestniczyli w I Konkursie Przyrodniczym, przygotowanym przez panie: Ewę Przybylską i Mirosławę Ćwirtę. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy przyrodniczej, uwrażliwienie na zagadnienia związane z ochroną środowiska i rozwijanie zainteresowań uczniów.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor Szkoły pani Jolanta Kawszyn, która życzyła wszystkim uczestnikom osiągnięcia jak najlepszych wyników. W przyrodniczych zmaganiach wzięło udział 15 uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Młodzież musiała wykazać się znajomością cech charakterystycznych różnych zwierząt i roślin, wskazać gatunki objęte ochroną, podać prawidłowe nazwy ptaków polskich przedstawionych na zdjęciach. Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali zadania w formie krzyżówek, rebusów, zadań z luką. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Największą liczbę punktów za konkursowe prace zdobyli:
Łukasz Szczerbiński, kl.III P - 45 pkt. – I miejsce
Wojciech Parszuto, kl. III O – 39 pkt. – II miejsce
Seweryn Kalinowski, kl. III O – 36 pkt. – III miejsce.
Wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla zdobywców trzech pierwszych lokat odbędzie się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Gratulacje dla wszystkich uczestników konkursu!
Ewa Przybylska