t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

Masza święta z okazjo zakończenia roku szkolnego 2018/2019.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do kościoła pw. NSPJ na Osiedlu Lotnisko

na Msze św. na zakończenie roku szkolnego w środę 19.06 na godz. 8:00.