t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

XXIV Turniej Przyrodniczy „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny”

DSC 0064XXIV Turniej Przyrodniczy „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny” dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych zorganizowany przez Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie odbył się dnia 5 czerwca 2019 r.

Uczestnikami turnieju były 4 – osobowe drużyny uczniów ze Szkół Podstawowych ze Stargardu: nr 1, nr 2 z oddziałami integracyjnymi, nr 11 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 6 oraz Szkoła Podstawowa z Grzędzic wraz z opiekunami.

 Turniej Przyrodniczy miał na celu :
• zaktywizowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska,
• kształtowanie wrażliwości młodzieży na piękno otaczającej przyrody,
• ukazanie różnorodności działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska,
• zdobywanie umiejętności obserwacji przyrody i zachodzących w niej zmian,
• ukazanie ścisłej zależności człowieka z ekologią,
• przybliżenie bogactwa ekosystemów rzecznych na przykładzie rzeki Iny z uwzględnieniem wędrówek organizmów wodnych, obszarów Natura 2000 w dorzeczu rzeki Iny,
• zwrócenie uwagi na zagrożenia bioróżnorodności zlewni rzeki Iny w tym chronienie ryb przed kłusownictwem,
• rozwijanie więzi w środowiskach lokalnych i wzbudzanie współodpowiedzialności za stan otoczenia,
• kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.
„Nasza przyszłość będzie zależała od tego jak będziemy dbać o bioróżnorodność naszego środowiska” , tymi słowami prowadzące turniej powitały gości i wszystkich uczestników.
XXIV Turniej Przyrodniczy „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny” uroczyście otworzyła Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Kawszyn a prowadzący imprezę przedstawiły zaproszonych gości i drużyny uczestniczące w turnieju.
Następnie został przedstawiony film dotyczący zagadnień dorzecza rzeki Iny „Rzeka bez granic” a po nim zabrał głos Pan Marcin Budniak, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Iny i Gowienicy, członek Straży Rybackiej, który opowiedział jak chronić ryby przed kłusownictwem oraz o innych zagrożeniach dla bioróżnorodności zlewni rzeki Iny a Pan Zdzisław Nowak konsultant do spraw edukacji ekologicznej i przyrodniczej ZCDN przypomniał o projekcie „Niebieski korytarz Rzeki Iny”, w którym uczestniczyli nauczyciele i uczniowi. Podczas warsztatów przygotowali pakiet edukacyjny dotyczący zagadnień zlewni naszej rzeki . Zabierający głos pożyczyli wszystkim uczestnikom sukcesów i dobrej zabawy.
Zmagania turniejowe :
polegały na, czytaniu mapy dorzecza Iny, sprawdzały znajomość ryb i roślin chronionych, obszarów Natura 2000 dorzecza Iny, cech charakterystycznych dla łososia i troci oraz przystosowania ryb do życia w rzece. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia. Podczas trwania zmagań turniejowych uczestnicy zostali poczęstowani słodkimi wypiekami przygotowanymi przez uczniów klasy II C Branżowej Szkoły o specjalności kucharz. Po zakończeniu wszystkich konkurencji uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji promującej naszą szkołę.

Dla opiekunów drużyn zostało zorganizowane spotkanie metodyczna o tematyce przyrodniczej przez PODN i ZCDN. Przeprowadzili je Pan Zdzisław Nowak konsultant ds. edukacji ekologicznej i przyrodniczej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pani Lilianna Janeczek metodyk ds. biologii i przyrody oraz zaproszony gość Pan Marcin Budniak członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Między innymi zostały poruszone zagadnienia dotyczące przywrócenia bioróżnorodności ekosystemów zlewni rzek województwa zachodniopomorskiego. Na koniec Pan Zdzisław Nowak przedstawił prezentację „ Rodzaje materiałów źródłowych wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”.
Podsumowanie i wręczenie nagród dokonali: Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Kawszyn, zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Stargardzkiego Pani Magdalena Kukulak, które wręczyły nagrody i materiały promocyjne ufundowane przez Gminę - Miasto Stargard oraz Pan Marcin Budniak wręczył nagrody ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy. Zamknięcia turnieju dokonała Dyrektor Szkoły Pani Jolanta Kawszyn.

Wyniki:

XXIV TURNIEJU PRZYRODNICZEGO „Bogactwo ekosystemu rzeki Iny”

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Stargardzie
II miejsce Szkoła Podstawowa w Grzędzicach
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie

główna nagroda - Puchar XXIV Turnieju Przyrodniczego otrzymała zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Stargardzie

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody zespołowe w postaci dyplomów i książek oraz indywidualne: dyplomy uczestnictwa, nagrody rzeczowe, materiały promocyjne miasta a opiekunowie i goście zaproszeni za zaangażowanie i ciekawe przybliżenie zagadnień bioróżnorodności zlewni rzeki Iny i jej zagrożeń, podziękowania i souveniry promocyjne miasta. Organizatorki otrzymały podziękowanie z PODN za pomoc przy przygotowaniu spotkania metodycznego dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wręczone wraz z książkami przez Panią Liliannę Janeczek doradcę metodycznego ds. przyrody i biologii.

Podczas turnieju atmosfera była życzliwa, zaangażowanie i zainteresowanie tematem uczniów bardzo wysokie a forma turnieju uznana za ciekawą.

Imprezę przygotowali nauczyciele: Mirosława Ćwirta, Monika Nowicka, Ewa Przybylska, Anna Bielewicz i uczniowie klasy II C Branżowej Szkoły oraz klasy II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.

Z pozdrowieniami i życzeniami delektowania się pięknymi krajobrazami przyrody i wsłuchiwania się w głosy natury,
organizator Mirosława Ćwirta