t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

VIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Motoryzacyjno- Kulinarny

DSC 0950   30 maja 2019 r. w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie odbył się VIII Powiatowy Międzyszkolny Konkurs Motoryzacyjno- Kulinarny. Do rywalizacji w konkursach przystąpiło 20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

I miejsce w konkursie „Owocowe potyczki” zajęła Kamila Kowalska ze Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie
II miejsce zajęła Milena Grzeszczuk ze Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Juliana Tuwima w Stargardzie
III miejsce zajęła Alicja Dobrek ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie
Laureaci konkursu „Auto bez tajemnic”:
I miejsce zajął Łukasz Nejman ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie
II miejsce zajął Piotr Baczkowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie
III miejsce zajął Oskar Rakowiecki ze Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Stargardzie.
Do konkursów uczniowie byli przygotowywani przez Panie: Barbarę Jasłowską, Annę Boderę i Monikę Bubacz.
Nagrody wręczały: Starosta Stargardzki Pani Iwona Wiśniewska oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego Pani Jolanta Kawszyn.
Dla Nauczycieli i Rodziców zostały przeprowadzone przez Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego Panią Milenę Szczurko oraz pedagoga szkolnego Panią Marzennę Sztubę warsztaty nt.: ”Mediacje rówieśnicze jako metoda rozwiązywania konfliktów” .
Na zakończenie spotkania młodzież pionu cukierniczego i żywienia przygotowała słodki poczęstunek, przedstawiając swoje umiejętności nabyte podczas zajęć praktycznych .
Konkurs przygotowały Panię: Danuta Puchniarska, Marzena Samujło, Justyna Izak, Monika Nowicka Chorągiewicz, Marzenna Sztuba, Dorota Kujawska.