t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

Absolwenci roku szkolnego 2018/2019

Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 24 maja 2019 r.