t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

Nasza szkoła podpisała Umowę Patronacką z firmą DEEL Serwis Sp. z o.o.

DSC 0821W dniu 21.05.2019r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 przy ulicy Jana Śniadeckiego 4-6 w Stargardzie została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół nr 5 panią Jolantą Kawszyn a panem Danielem Leżuchem prezesem zarządu firmy DEEL Serwis Sp. z o.o.


DEEL Serwis obejmuje swoim patronatem klasy Branżowej Szkoły I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych.
Celem Patronatu jest podniesienie jakości kształcenia branżowego, nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy, oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia poprzez wspólne inicjatywy uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron.
Firma DEEL Serwis zajmuje się diagnostyką i naprawą samochodów ciężarowych. Zakres prac obejmuje m.in. diagnostykę komputerową (EDC, EBS, ECAS, APS, ZBR FFR i inne), elektrykę samochodową, obsługę i naprawę silników i skrzyń biegów (MAN, IVECO, SCANIA, MERCEDES, DAF i inne), obsługę
i naprawę układów paliwowych Common Rail, obsługę i naprawę naczep i przyczep (KRONE, SCHMITZ, KOGEL, WIELTON i inne).
Od września bieżącego roku szkolnego część uczniów ZS nr 5 uczący się
w kierunkach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych oraz kierowca mechanik doskonali swoje umiejętności właśnie na stanowiskach warsztatowych w firmie DEEL Serwis Sp. z o.o