t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

Komunikat

Jutro tj. 11.04.2019 o godz. 11:00 w sali C100 odbedzie się Msza Świeta w intencji pomyślnego zakończenia sporu zbiorowego. Zapraszamy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkoły.