t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyErasmusGI DeutschPlusGI

KOMUNIKAT

Dyrektor ZS nr 5 informuje, że w związku z prowadzonym przez związki zawodowe sporem zbiorowym, istnieje możliwość przeprowadzania akcji strajkowej nauczycieli naszej szkoły. Informację przekazuję zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminu powiadomienia rodziców. W przypadku czynnej akcji strajkowej zajęcia lekcyjne nie będą się odbywać aż do odwołania. Zgodnie z przepisami oświatowymi dyrektor szkoły zapewni bezpieczeństwo uczniom, którzy mimo akcji strajkowej zdecydują się przyjść do szkoły.

Jolanta Kawszyn
Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie