t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO

DSC 0487   19 marca 2019 r. w Zespole Szkół nr 5 im. T. Tańskiego odbyło się spotkanie uczniów klasy IV Ts i IV Tż z przedstawicielką Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Panią Anetą Zierke oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Stale zmieniający się rynek pracy stawia coraz wyższe wymagania w zakresie kompetencji, a zmieniające się kierunki działalności gospodarczej powodują powstawanie nowych, dotychczas nieistniejących zawodów. Dlatego, ważne staje się wyposażenie uczniów w umiejętności podejmowania decyzji dotyczących kariery zawodowej, które decydują o całej drodze życiowej. Na spotkaniu uczniowie zostali zapoznani z ofertą ZUT, dyskutowali o świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu. Przyszli studenci, pracownicy dowiedzieli się od prelegentów, jakie należy posiąść umiejętności, aby aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu pracy, podejmować racjonalne decyzje oraz być świadomym konsekwencji dokonywanych wyborów.
Spotkanie zorganizowały panie pedagog: Marzenna Sztuba i Andżelika Zielińska.