t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

rekrutacja2019 2020

 

 

 

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

DRUGI WYJAZD W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ZESPOLE SZKÓŁ nr 5

Erasmus   W okresie od 4 marca 2019 roku do dnia 29 marca 2019 roku kolejna grupa uczniów naszej szkoły odbywa zagraniczne praktyki w ramach programu Erasmus+.

Tym razem jest to jedenastu uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych. Łącznie w roku szkolnym 2018/2019 praktyki w ramach programu odbyło 20 uczniów. Miesięczne praktyki uczniowie odbywają w mieście Forlì we Włoszech. Dzięki wyjazdowi uczniowie nie tylko mają możliwość poznania funkcjonowania zagranicznych zakładów i panujących w nich warunków pracy ale również nabywają umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim oraz poznają kulturę Państwa, w którym odbywają praktyki. Przed wyjazdem uczniowie odbyli warsztaty kulturoznawcze i językowe. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.