t e l. / f a x   9 1   5 7 7   2  7  2 7


s e k r e t a r i a t @ z s 5 . s t a r g a r d . p l

Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie

im. Tadeusza Tańskiego

UONET+ zaloguj sieUONET+ dostep do edziennikaUONET+ obejrzyj filmyLogo Bieg NiepodleglosciErasmus

KOMUNIKAT

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest "Świętem Narodowym z okazji 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej".
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. !!!